Ondanks de grote zorg en aandacht, die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Bouma Bouwadvies zal niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, nog voor eventuele vervolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of links naar websites van derden.

Realisatie: Bouma Bouwadvies
Jaar: 2014