Planadvies

Bouma Bouwadvies biedt een breed scala aan planadvies, waaronder het maken van haalbaarheidsonderzoeken en begrotingen en het toetsen van plannen op het gebied van bouwregelgeving en bestemmingsplannen. Kortom, een compleet advies voor in- en uitbreidingsplannen, herstructurering, nieuw- en verbouw van ontwerp tot resultaat.

Ontwerpen

De wensen van de opdrachtgever staan aan de basis van het ontwerp. Centraal aan elk concept staan de gebruiksfunctie, de locatie, de (stedenbouwkundige) randvoorwaarden en uiteraard de verbeelding van de ontwerper.
Eenduidigheid, functionaliteit en duurzaamheid zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten.

Zonder ‘buiten’ is er geen ‘binnen’. Exterieur en interieur staan altijd met elkaar in verbinding, of dit nu een gelijkmatige overgang van buiten naar binnen is of juist een contrastrijke overgang. Het zegt iets over de gebruiker en de functie van het gebouw. Interieur is dan ook maatwerk en moet de gebruiker de ruimte geven tot zijn of haar invulling en identiteit.

Bouwen

Bouwkundig tekenwerk in iedere fase van het bouwproces, zoals voorlopig en definitief ontwerp, bouwvoorbereidings- en bouwuitvoeringstekeningen. Het maken van calculaties, het schrijven van (STABU)bestekken, het verzorgen van bouwbesluit- en constructieberekeningen, omgevingsvergunningaanvragen, aanbestedingen en bouwtoezicht.

3D Presentaties

Door het gebruik van (CAD-)software zoals Revit Architecture, AutoCAD en SketchUp kan er al in een vroeg stadium een 3D-impressie worden gegeven van het plan. Tevens kunnen artist impressions, 3D-plattegronden en visualisaties van interieur en exterieur worden gerealiseerd en gepresenteerd.

Duurzaamheid

Duurzame ontwikkelingen, welke een ideaal evenwicht geven aan ecologische, economische en sociale belangen zijn een belangrijk uitgangspunt voor gebouwen en installaties. Hierbij zijn energiezuinigheid- en opwekking, thermische- en geluidisolatie, en constructieve degelijkheid kernpunten van het bouwproces.